Primus 7.4

Nytt i Primus 7.4:

I PrimusWin så er stort sett alle endringer knyttet til Aksesjon. Aksesjon er i denne versjonen gjort om til en Administrativ hendelse på samme nivå som utstilling og lån.

I tillegg så har vi gjort noen endringer på tilgangskontrollen i PrimusWin. For at en bruker skal kunne jobbe med aksesjoner eller slette objekter så må vedkommende ha tilgang til dette. Tilgang gir du via Brukerinnstillinger i Admin modulen. Aksesjon er en modultilgang, mens slette objekter er definert som en funksjonstilgang. Har ikke brukeren disse tilgangene så er menyvalgene ikke tilgjengelige for den aktuelle brukeren. Disse to tilganene overstyrer brukerens rolle.

  • En bruker som skal slette enkltobjekter må få funksjonstilgangen: "Slette".
  • En bruker som skal kunne slette flere objektposter i samme operasjon må få funksjonstilgangen: "Slette (metaoperasjon)". Denne funksjonen er tilgjengelig fra mappe. Denne funksjonen erstatter "Slett objekter" som tidligere lå under Admin modulen.
  • En bruker som skal jobbe med Aksesjoner må få modultilgangen: "Aksesjon".

Ved oppgradering fra 7.3 til 7.4 så gjøres alle aksesjoner om til Administrative hendelser. Dette er gjort da aksesjonene er en del av museets samlingsforvaltning og betraktes derfor som en administrativ hendelse og ikke som en historisk hendelse som tidligere. Alle aksesjoner som tidligere ble overført som en historisk hendelse i objektposten har fortsatt denne informasjonen. I tillegg finner dere nå den samme informasjonen under "Administrative hendelser". Alle objektposter som er koblet til en aksesjon kan søkes opp via arkfanen "Gruppering" i utvidet søk og feltet "Inngår i aksesjon".

Har dere fram til i dag hatt rader under arkfanen Innhold som ikke hadde fått identifikasjonsnummer?
Hvis du ikke har hatt det så behøver du ikke gjøre noe ytterligere i forhold til denne oppgraderingen.

Har dere hatt rutiner der dere har ført inn rader under innhold som ikke var koblet til objekter så vil dere oppleve noen endringer. Fra og med 7.4 så opprettes det objekter for alt som føres under Innhold. Ved konvertering har vi derfor opprettet en samling som heter "Ikke innlemmet i samlingene". Denne brukes til å samle alle objekter som ikke blir en del av en vanlig samling. Da objekter må ha et identifikasjonsnummer ved opprettelse så har vi også ved konvertering gitt disse objektene identifikasjonsnummer med prefix: "PROVISORISK" og et løpenummer.

Når der nå jobber videre så kan dere videreføre denne logikken hvis det passer for dere. Da kan det være hensiktsmessig å sette opp Identifiaksjonsnummer formatet for alle objekttyper under denne samlingen. Det gjør dere via menyvalget: "Administrasjon/Admin/Identifikasjonsnummer". I tillegg så må brukere som registrerer aksesjoner får tilstrekkelige rettigheter til å registrere objekter i den aktuelle samlingen.

Oversikt over hva som er endret i det enkelte byggnummer finner du her: Versjonsoppdateringer 7.4