Primus 6.0

Primus 6.0 vil være en tilpasning av Primus til den nye datamodellen for administrative hendelser som er innført i prosjektene "Konserveringsmodul" og "FDV" modul.

  1. Utstillingsmodulen skal tilpasses ny datamodell
  2. Utlånsmodulen skal tilpasses ny datamodell
  3. Magasinmodulen skal tilpasses ny datamodell
  4. Visning av Konserveringsdata
  5. Visning av FDV data
  6. Generelle forbedringer etter ønskeliste.