Primus 5.7

Dokument som beskriver endringer fra 5.6.5 til 5.7.0

Beskrivelse av oppdateringer finner du i dokumentet som ligger vedlagt her: Primus57_endringer_fra_565.pdf

Versjonsoppdateringer

Under følger en oversikt over hva som er endret på de enkelte byggnummer i Primus versjon 5.7.

5.7.0.40 - 22.03.2015

 • Fix: Rettet en feil ved sammenslåing av navneposter.
 • Fix: Rettet en feil knyttet til aksesjon - opprett nytt objekter. Hvis du svarer nei på at du ikke vil opprette objekt så ble det opprettet et objekt.
 • Fix: Legge til ny betegnelse direkte fra aksesjon på en gjenstand gir feilmelding når objektet skal opprettes. Nytt objekt blir ikke opprettet.
 • Fix: Kopiering av referanse - alternative nummer, feilet ved noen tilfeller.
 • Fix: Nullstill enkeltsøk fjerner også valgte samlinger.
 • Fix: Søk på motivtype i utvidet søk foto. Rettet slik at oppslagslista på motivtype er riktig.
 • Fix: Rapport med alle felter viste i noen tilfeller også historiske verdier for Beskrivende datering, produksjon, ervervelse og proveniens.

5.7.0.39 - 12.03.2015

 • Fix: Rettet en feil der FotoMin ikke alltid kunne åpne Foto poster.

5.7.0.38 - 23.02.2015

 • Fix: Rettet en feil der FotoMin ikke alltid viste korrekt antall.
 • Fix: Endret det slik at du kan hoppe direkte til objektet som er lagt inn under "Relaterte objekter" uten å være innlogget.
 • Fix: Endret kart løsningen slik at kart også fungerer for de av våre kunder som benytter IE11.

5.7.0.37 - 03.02.2015

 • Fix: Rettet slik at du ikke får feilmelding hvis du registrerer en ny person fra "velg navn" skjermbildet under historiske hendelser uten å først ha valgt rollekode.
 • Fix: PrimusExplorer. Rettet utlisting av brukte klassifikasjonskoder, skal nå ta med både objektklassifikasjon og motivklassifikasjon.

5.7.0.3626.01.2015

 • Fix: Rettet opp feil ved overføring til Excel fra admin skjermbilder.
 • Fix: Rettet opp feil knyttet til originalbilder og lagring av disse.

5.7.0.31 08.01.2015

 • Fix: Rettet opp en feil i Primus Explorer som medførte at hierarkiet i klassifikasjon ikke ble vist korrekt.
 • Fix: Rettet opp en feil med rettigheter knyttet til å endre museumsnummer.
 • Forbedring: Lagt til utlånsnummer i avansert utlånsrapport.
 • Fix: Satt samme fonttype på alle tekstfelter i avansert utlånsrapport.
 • Fix: Fjernet gul farge fra feltet "Endret av" under Aksesjonsskjermbildet. 

5.7.0.30 18.12.2014

 • Fix: Rettet opp en feil ved søk etter datering i hendelser.
 • Fix: Rettet opp utlisting av alternative nummer, slik at "filter" på denne kolonne også fungerer.

5.7.0.29 17.12.2014

 • Fix: Etter registrering av ny navnpost er ikke den registrerte posten makert og "Lagre og lukk" er ikke aktiv. 
 • Fix: Ctrl+N mangler for "Ny navnepost" i miniregistreringsbildet for både Foto og Gjenstand.
 • Fix: Ved valg av klassifikasjonskode så føles det ikke natrulig å navigere via tastaturet.
  Dette er forsøkt endret. Skal nå fungere slik: Når du skriver inn i "Filter" så vil det gjøres et søk etter et halvt ½ sekund. Når søket er ferdig kan du navigere inn i treevisningen under enten med TAB eller "Pil ned"-knappen.
 • Fix: I skjermbildet Materiale er det ikke autoselect på materialtype, Hoved og Bi. Da er det ikke mulig å velge og registrere bare med å skrive og så trykke Enter. Dette er nå rettet opp.
 • Fix: Tilstandfeltet og Statusfeltet i Miniregistrering velges ikke automatisk når man begynner å skrive. Rettet opp.
 • Fix: Rettigheter manglet tastatursnarveier. Lagt til Ctrl+N, Ctrl+E og Ctrl+E.
 • Fix: Ny hendelse skjermbildet så fungerer det ikke å skrive direkte inn i hendelsestype feltet. Man må velge med å klikke eller pilnavigering. Dette er nå rettet opp.
 • Fix: Nytt objekt skjermbildet husker ikke forrige registreringsnivå. Rettet opp og lagt til logikk slik at "Nytt objekt" skjermbildet skal huske siste registreringsnivå for alle objekttypene du kan velge i skjermbildet.

5.7.0.28 14.12.2014

 • Fix: Feilmelding om at feltet "Plassering" under arkfanen "Eksemplar" ikke oppdateres hvis et fotoeksemplar får satt plassering fra Magasin modulen.
 • Fix: Lagt til muligheten for å velge objekter i "Hent fra mappe" dialogen i skjermbildet for fast plassering i magasinmodulen.
 • Fix: Lagt til mulighet for å velge "ledende nuller" i splitt funksjonen.


5.7.0.27 03.12.2014

 • Fix: Feilmelding om at for fotoeksemplar så vises "Innskrift/Påskrift" verdier i søkeresultatet, men ikke inne på den enkelte posten. Rettet opp slik at verdien vises begge steder.
 • Fix: Feilmelding om at kopiering av verdier fra objekt A til objekt B stopper av og til på innskrift. Feiler hvis innskrift ikke har type. Rettet slik at innskrift uten type også kan kopieres.

5.7.0.26 02.12.2014

 • Fix: Feilmelding om at det logges en endring i bygningsobjektene selv om det ikke er gjort endringer når man blar mellom objekter.
 • Fix: PrimusAPI - kobling mot PrimusWeb er forbedret.


5.7.0.25 02.11.2014

 • Fix: Feilmelding ved sletting av objekter som har vært publisert. 
 • Fix: Feilmelding ved bruk av metaoperasjon for å bytte registreringsnivå.
 • Fix: Det er mulig å legge inn objekter uten registreringsnivå fra masseimport av bilder hvis nye objekter opprettes.
 • Fix: Norske tekster i FotoMini.
 • Fix: Utbedret koden som markerer hva som skal oppdatere på digitaltmuseum ved endringer i Utstillinger.

5.7.0.24 26.10.2014

 • Fix: Samiske emneord med samiske spesialtegn lagres ikke riktig i databasen når de legges inn via dialogen "Nytt emneord" i registreringsarbeidet.
 • New: Motivtype som felt er blitt tilgjengelig for Billedkunst, Gjenstand, Arkitektur og Design. 
 • Fix: Katalognummer vises for mange ganger.  
 • Fix: Datovisning for Hendelser under Historikk, vist i mapper viser feil dato, viser 30.12.1899.
 • Fix: Feilmelding ved kopiering. Manglet en sjekk på om et felt var NULL. 
 • Fix: Feilmelding ved endring av TIttel.
 • Fix: Lagre utstilingsrapporten som PDF
 • Fix: Slette recto verso koblinger som er feilregistrert.

5.7.0.23 20.10.2014

 • Fix: Sortering av bilder i XML eksport er oppdatert til å være lik som på enkeltposter
 • Fix: Lagring av referanser med dato gir feil dato. 30.12.1899 duker opp når verdien ikke har vært satt og har ikke blitt lagret hvis det ble satt verdi.
 • Fix: Integrasjon med KulturNav, overføring av klassifikasjonssystemer er korrigert etter feilmelding knyttet til overføring av klassifikasjonssystemer uten kode verdi.
 • Fix: Primus Explorer skal vare vise verdier som er brukt i klassifisering av objekter. "Ubrukte" listeverdier skal ikke vises. I tillegg er det lagt til kode som viser verdier fra KulturNav på samme måte som ellers i Primus.
 • Fix: Hvis en bruker forsøkte å logge inn og skrev inn feil passord, og så logget inn så ble ikke rettigheter lastet korrekt. Denne feilen ble først rettet opp, men ikke godt nok. "Brukere" fikk opp for mye menyvalg ved innlogging.
 • Fix: Eksport til Excel for personer er korrigert og oppdatert.
 • New: Søk på Fotoeksemplar sin attributt verdi er nå mulig. Se utvidet søk Foto, under eksemplarfanen.

5.7.0.22 - 10.10.2014

 • Fix: Ved åpning av en bygning så registreres det en hendelse på bygningen uten at noe er endret. Rettet en feil.
 • Fix: Endret muspeker logikk knyttet til "stopp søk".
 • Fix: Endre Materiale og Endre teknikk oppdaterer databasen, men ikke skjermbildet. Har rettet opp feil.
 • Fix: Avslutt søk fungerer dårlig, eller ikke i det heletatt.
 • Fix: Søk på foto, med parameter "Fotografi med tilhørende eksemplarer" rettet opp.
 • Fix: Metaoperasjon på referanser fungerer igjen, både legg til og fjern. 
 • Fix: Feilmelding ved export til Excel hvis antall kolonner er mer enn 26 til sammen. Knyttet til AA kolonner. Feilen er nå rettet.

5.7.0.21 - 06.10.2014

 • Fix: Superbruker har igjen tilgang på menyvalget "Slett" objekt.
 • New: Lagt til informasjon i bildeopplysninger skjermbildet slik at vi også viser originalbildet sitt filformat og originale filnavn.
 • Fix: Feil tolkning av "gamle" plasseringskoder ved bruk av strekkodeleser og innlesing av fast plassering. Feilen er rettet.

 

5.7.0.20 - 02.10.2014

 • Fix: Rettet opp feil knyttet til !NOT søk. Feilmelding fra Armemuseum.
 • Fix: XML eksport til en fil inkluderte ikke bilder som tidligere avtalt. Feilmelding fra Nordiska museet
 • Fix: Feil ved søk på Historikk med verdi i feltet Person og i feltet sted, da er ikke resultatet korrekt.
 • Fix: Forsøkt å forbedre logikk knyttet til QueryObjekt i Gjenstandsbildet da dette av og til gir feilmelding om at operasjonen ikke kan kjøres på et lukket datasett.
 • Fix: Endring av Alternativ betegnelse gir feil verdi hvis det ikke er valgt noen type.
 • New: Lagt til kode slik at man kan hente ned NavalVessel fra KulturNav
 • New: Lagt til mulighet for å si at NULL verdier i navnefelter skal behandles som et like felt. Eksempel: Hvis du har valgt å sammenligne Nasjonalitet så vil tomt felt på begge postene anses som forskjellig. 
 • New: Lagt til mer info for felter under Listerapport. Gjelder feltet Forsikring, der henter vi nå hendelsesteksten, verdien og valuta.


5.7.0.18 - 17.09.2014

 • Fix: Rettet feil knyttet til søk på administrative hendelser. Søk på Utstilling og signatur ga ikke forventede treff.
 • Fix: Oppdatert flere svensek ledetekster.
 • Fix: Tittel status vises ikke som valg som kan spesifisere kolonne verdi.
 • Fix: Rettet søk på plassering i PrimusExplorer. Søkeresultatet viste alle objekter som en eller annen gang har ligget på valgte plasseringskode. PrimusExplorer skal vise hva som ligger der i øyeblikket.
 • FIx: Rettet søk på juridisk person under rettighet. JIRA: PRIWIN-449
 • Fix: Rettet opp feil i skjermbilde for "Endre klassifikasjonskode"
 • Fix: Rettet opp feil ved endre mål, der "Målkategori" ikke ble overført til endre skjermbildet.
 • Fix: Rettet opp feil ved visning av adresser på "Navn-poster" hvis det er lagt inn bare en dato. Da vises den andre dato som 30.12.1890. Feilen er knyttet til visning av data, ikke lagring i databasen.
 • Fix: Feilmelding om ".... Field 'Dato' not found" når du klikker på en registrert Revisjon under administrative hendelser.

5.7.0.17 - 15.09.2014

 • Fix: Lagt til manglende svenske ledetekster
 • Fix: Rettet opp feil ved visning av frimerkebildene til objekter ved søk og visning av Person.
 • Fix: Rettet feil med kolonneoverskrifter og kolonne innehold i søk på Aksesjon.


5.7.0.16 - 10.09.2014

 • Fix: Lagt til manglende svenske ledetekster i Innstillinger og admin betegnelser skjermbildene.
 • Fix: Lagt til endring av muspeker når denne er over knappen for å avbryte søk.
 • Fix: Rettet opp filtrering av Motivtype og Påskrift/Innskrift type da disse listene skal variere i forhold til objekttypen.
 • Fix: Rettet feil visning av datafelt under mappe. Hvis en hendelse var registrert uten til dato ble datoen 30.12.1899 vist i mappe.

5.7.0.15 - 04.09.2014

 • Fix: SupportPoint sak 29043. Melding: "Feltet Avbildet - navn under motiv skal ha ledeteksten 'Person relatert til Objekt'".

 

5.7.0.14 - 01.09.2014

 • Fix - rettet opp problem med utskrift av forskjellige utlånsrapporter.
 • Fix - rettet opp feil der forsikringssum ikke kommer opp i listerapport.
 • Fix - lagt til flere kall til oppdatering av index på PrimusWeb
 • Fix - lagt til en ekstra kolonne i BFile konfig slik at PrimusWeb benytter egen verdi for mapping til BFile katalog.

5.7.0.13 - 28.08.2014

 • Fix - rettet opp feil knyttet til Primus Explorer og søk på "Fyndplats"

5.7.0.12 - 20.08.2014

 • Fix - endret slik at utskrift av Aksesjonsrapport fra ikonet på verktøylinjen alltid sender utskriften til skriveren.
 • Fix - rettet feil plassering av informasjon under kolonner i hurtigsøk. Her kom informasjonen en kolonne for langt til høyre.
 • Fix - rettet at menyvalget "Avslutt" i PrimusExplorer ikke fungerte.
 • Fix - rettet manglende kolonnevalg i Listerapport/Rapportlista.

5.7.0.9 - 10.07.2014

 • Fix: Endret brede på kolonnen "Tekst" under objekter i utlån. Hadde verdi 4000, gitt verdi 50 til å begynne med. Supportsak: #28815
 • Fix: Noen bruker har meldt inn en feil ved registrering av 5.7.0.9, blandt annet Supportsak: #28802
 • Fix: Rettet opp slik at man kan legge til Motivemenord når man registrerer. Supportsak: #

5.7.0.8 - 07.07.2014

 • Fix: Rettet opp ledetekst i skjermbilde for "Legg til materiale" fra Metaoperasjon i mappe. Supportsak: #28687
 • Fix: Rettet en feil ved kopiering av objekter fra mappe A til mappe B.

5.7.0.7 - 02.07.2014

 • Fix: Rettet opp gal id knyttet til ny "motivtype". Supportsak: #28563
 • Fix: Rettet default arkfane i stedsregistreringsskjermbilde. Viste objektlista, skal vise stedspost og kart. Supportsak: #28622
 • Fix: Rettet feil knyttet til lagring av type plasseringssystem på enkeltbygninger hvis man bruker Primus med svenske ledetekster. Supportsak: #28265

5.7.0.6 - 20.06.2014

 • Fix: Rettet opp problem med at muspeker ikke går tilbake til normal etter åpning av objekt. Feilen gjelder brukere med brukernivå; "bruker" og "superbruker"

5.7.0.5 - 17.06.2014

 • Fix: Rettet opp problem med muspeker som skifter mellom normal og timeglass når muspeker er over klassifikasjon og motivklassifikasjon i forskjellige skjermbilder.