Primus 5.8

Versjonsoppdateringer - 5.8.0

Endringer fra Primus 5.7 til Primus 5.8

 

Det er nå mulig å åpne flere skjermbilder av samme objekttype. For eksempel to eller flere Gjenstandsskjermbilder på samme tid. Dette gir deg muligheter for å sammenligne objekter. 


Figur 1: To skjermbilder av Gjenstand.

Alle skjermbildene i Primus vises nå på oppgavelinjen. Da kan du bla igjennom skjermbildene i Primus ved hjelp av "Alt + Tab" på tastaturet. Det vil si at du kan flytte deg mellom et søkeskjermbilde og et objektskjermbilde med "Alt + Tab" eller ved å klikke på Primus ikonet på oppgavelinja.


Figur 2: primus skjermer på oppgavelinjen

Meny av Hoved Primus Skjermbilde  er omorganisert og er lagt "Ny" menypunkt under "Fil", hvor man kan registrere Ny Objekt, Person eller Aksesjon. 

    
  Figur 3: Ny og omorganisert menypunkter i primus.

Det er forbedring rundt filtrering av objekter og Relasjoner som er relatert med juridiske personer.  Rullegardinmenyen øverst til venstre i listevisningen er plassert. Man kan velge en eller flere fra rullegardinmenyen uten å lukke det. når man forlater og klikk utenfor det vil lukke seg.

  
  Figur 4: Filtrering av detaljer for utvalgte personer

Utvidet søk, historikk fane:

  Juridisk person i hendelse kan søkes med AND eller OR.
    
  Figur 5: Juridisk person AND eller OR søk.

Det er endringer i mappe søk og ut listing av resultat.

 • kunne se antall under-mapper i en mappe. (Primus kan liste ut treff på undermapper)

 • kan søke flere felter samtidig. 

 • Søkeresultat kan eksporteres til Excel.

    
  Figur 6: Mappe søk

I tillegg har vi endringer i:

 • Søke på alle informasjonstyper for personer        

 • Utstillinger: Til dato er alltid store en fra dato ( kan ikke ha negativt tidsrom)

 • Se feltet "saksnummer" i trefflisten ved søk

 • Søke på "utstillingstype"

 • Ved flere utstillere, alle viser på verksposten

 • Søke i administrative hendelser.

 • Søke opp publiserte verk bestemt etter dato for publisering

 • Søke på alle betegnelser samtidig i utvidet søk

 • Registrert/Endret lagt i utvidet søkemodul

 • Søke opp verk laget f.kr

 • Eksportere tekstfeltet beskrivende datering til Excel

 • Katalograpport med helbilde

 • Hente ut status på rapporter

 • Sortere på dato i treffliste i personmodul ( kolon sortering på alle liste)

 • Legge på rettigheter i en operasjon i metaoperasjon

 • Se dato f Kr i visningsbildet i mappene

 • Søke etter navn i egne mapper

 • Objekttypen bestemmer visningen i det blå visningsfeltet

 • Legge utstilling til verk (Legg til utstilling)

 • Legge til flere juridiske personer samtidig

 • Søke opp utstilte verk

 • Flytte opp/ned-funksjon for rekkefølge påført tekst