Primus 7.3

Endringene fra 7.2 til 7.3 er i hovedsak knyttet til Web klienten.

I Win klienten så er det i hovedsak en endring som synes, og det er Status på utstilling. Denne er nå endret fra en avkrysningsboks opp til høyre i skjermbildet til en egen kontroll der du kan sette fire forskjellige statuser på utstillingen: Idé, Under produsjon, Utstilt og Avsluttet. Hvis du velger Avsluttet så låses utstillingen.

Utover dette så er endringene fra 7.2 til 7.3 veldig små.

Oversikt over hva som er endret i det enkelte byggnummer finner du her.