Primus 7.5

Nytt i Primus 7.5

Synkronisering mellom PrimusWin og PrimusWeb:

For å gjøre synkroniseringen mellom PrimusWin og PrimusWeb bedre så har vi lagt inn unike id'er på flere lister. I samme runde så har vi lagt nasjonalitet i en egen tabell som ikke er knyttet til tabellen som inneholder land. Vi har ikke klart å finne fram til en ISO sertifisert nasjonalitetsliste. Så ved oppgradering så legger vi alle deres tidligere registrerte verdier i nasjonalitetsfeltet inn i lista. Det kan derfor forekomme verdier dere opplever som merkelige. Sett de sa som ugyldige. Tilgang til administrasjonsskjermbildet for Nasjonalitet er via "Admin/Oppslag/Nasjonalitet". Den nye løsningen dekker alle endringer og er mer stabil. Om det fortsatt mangler objekter eller informasjon så gir den nye løsningen oss bedre støtte hvis vi må feilsøke. Løsningen som er valgt gir en forsinkelse mellom win og web på ca 10 minutter.


Metaoperasjoner i mappe:
Tilgang til metaoperasjoner i mappe er nå flyttet fra rollen "superbruker" og "admin" til en egen funksjonstilgang. Det vil si at du som administrator kan gi en bruker mappetilgang og styre om brukeren skal få lov til å bruke metaoperasjonene. Alle brukere som i 7.4 var administrator eller superbruker har fått funksjonstilgangen "Metaoperasjoner (mappe)" ved oppgradering.

 
Fotoeksemplar:

Fotoeksemplar er skrevet om slik at det skal fungere både i PrimusWin og PrimusWeb.

  • Alle fotoeksemplar blir nå objekter når de opprettes, da får eksemplaret et eget identifikasjonsnummer.
    Hvis ditt museum har jobbet med eksemplarer som har hatt tomt indentifikasjonsnummer så har har disse nå fått et identifikasjonsnummer. Identifikasjonsnummerene er generert ut fra de vanlige reglene i Primus. Motivposten sitt nummer, skilletegn og løpenummer. Har dere hatt utvidet konfigurasjon i admin så har vi benyttet denne logikken samling for samling.
  • Vi har splittet opp det gamle feltet Teknikk/Materiale i fire selvstendige felt. Som alle er søkbare.
  • Teknikk - den fotografiske teknikken, her kan du nå bare legge til en verdi.
  • teknikkattributt - farge, svarthvit er nå en egen verdi. Det gjør det enklere for oss å gi dere søkemuligheter på dette feltet. Da vi går fra flere verdier på attributt til bare ett så har noen poster fått bare den siste verdien som ble lagret.
  • Behandling- etterbehandling av eksemplaret.
  • Opptaksspesifikasjoner er et eget felt, du kan legge til flere verdier hvis du vil
  • I tillegg så har vi lagt inn felte "Mål" også i eksemplar, det blir da i tillegg til format. Du velger selv hvilket av felten du bruker.


Metaoperasjoner på bildefiler:
Metaoperasjoner på bildefiler for å endre fotograf, bildetype og rekkefølge. Du kan begrense utvalget du jobber med basert på bildeid, objektid, identifikasjonsnummer, fotograf, bildetype og mappeid. Trunkering fungerer på fotograf og identifikasjonsnummer. Denne funksjonaliteten er lagt til skjermbildet som heter "Objekt - Bilde". Dette skjermbildet er tilgjengelig via "Admin/Lister/Tabell:Objekt-Bilde".


Filvedlegg:
Alle filvedlegg som nå legges til kan registreres med en type. Dere forvalter selv typene filvedlegg fra admin modulen. 

Vedlegg er gjort om slik at vi lagrer alle vedlegg på samme måte uansett hvor de legges inn i Primus.
Metaoperasjon for å publisere eller avpublisere filvedlegg.
Metaoperason for å legge inn samme vedlegg på mange objekter. Det blir en kopi knyttet til alle objekter. 


Lagre, ikke lagre, og avbryt:
Det er gjort forbedringer på dialogen som kommer opp når du forsøker å åpne en ny post uten at du har lagret den du står på. Nå får du valgene med å 


Aksesjon:
Muligheten til kopier informasjon fra aksesjon til objektene når man oppretter objekter fra aksesjonen er gjeninnført etter ønske fra dere.


Oversikt over hva som er endret i det enkelte byggnummer finner du her: Versjonsoppdateringer 7.5