Versjonsoppdateringer 7.5

Versjonsoppdateringer 7.5 - KulturIT - Dokumentasjon - Confluence (atlassian.net)

7.5.94 - 05.10.2022

 • Fix: Feilmelding ved utlisting av administrative hendelser, tekst, som kolonne i søkeresultat.

 • Fix: Det mangler “eksport til Excel” i skjermbildet “Tabell: Bilde”

7.5.93 - 19.09.2022

 • Fix: Kan ikke fjerne objekter fra kolli.

7.5.92 - 14.09.2022

 • Fix: Søk på plassering i kollisøk fungerer ikke

 • Fix: Forbedret og utvidet feilhåndtering ved masseimport av bilder.

 • Fix: Lagt til kode som forhindrer “.” (punktum) i Ekstra1 til 4 feltene i plassering. Heter Skjerm, Låda, Ekstra3 og Ekstra4 på svensk.

 • Fix: UUID kan vises for personposter

7.5.91 - 11.08.2022

 • Fix: Personsøk - kan søke på autoritetdatasett som egen verdi.

 • Fix: Personsøk - søke på om en person er publisert, vise publiseringsnivå som kolonne i søkereulstatet.

 • Fix: Utlån - godkjenner feltene oppdateres ikke når det opprettes ett nytt utlån.

7.5.90 - 04.07.2022

 • New: Mulig å bla i innholdet i en mappe uten å gå via søk.

 • New: Forsøk på eksakt søk på person i historiske hendelser. Dvs har du valgt person så søkes det på denne personen sin id.

 • Fix: Frimerkebilderapporten har fått en liten makeover slik at tekst ikke skrives ut over kanten.

 • Fix: Statuskode - avansert søk gjenstand viser statusid og ikke statuskode, mens registreringsbildet for gjenstand viser statuskode.

 • Fix: Oppdatering av DigitaltMuseum fra Primus hvis du i Primus kobler en KulturNav og Primus person.

 • Fix: Formålet med revideringshendelse vises når “Revisjon” vises som kolonne i søkeresultatet.

 • Fix: Kan ikke legge til tittel uten status fra metaoperasjon i mappe.

 • Fix: Kan ikke legge til teknikktekst, materialetekst eller fargetekst fra metaoperasjon i mappe.

7.5.89 - 24.03.2022

 • Fix: Rapport med alle felter, objekttypen foto skriver ikke ut all informasjon knyttet til rettigheter.

 • Fix: Kolonneoverskrift i skjermbildet for tilfeldig utvalg viser merkelig verdi.

 • Fix: Rapporten i plasseringssøk i magasin vises ikke som forventet.

 • Fix: Kollirapporten viser avvikende betegnelse i forhold til Kolliskjermbildet da rapporten tar hensyn til gamle Alternativ betegnelse av typen Fri og Prot logikk. Logikken i Kolli skjermbildet videreføres her.

7.5.88 - 01.03.2022

 • Fix: Feilmelding om rettigheter når en PrimusNett bruker åpner for bilde og komprimeringskatalog før masseimport av bilder.

 • Fix: Søk på navn, endret logikk for hvilke samlinger som vises, tar også med samlinger med kobling til navnposter der aktiv bruker har tilgang til samlingen selv om samlingen ikke kan motta nye navnposter.

7.5.86 - 08.02.2022

 • Fix: Kan ikke legge til ny kollitype.

 • Fix: Ser ikke “Kommentar” feltet ved registrering av relasjon mellom navnposter.

 • Fix: Søkeresultat, kolonne for Administrativ hendelse og undertype Tilstandsvurdering viser feil tekst på tilstandskoden.

 • New: Lagt til “historisk søk” på plassering. Hva var plassert på ett sted innenfor et datointervall. Ligger under Magasin - “Søk på fast plassering”.

7.5.85 - 31.01.2022

 • Fix: Skjermbilde for administrasjon av “Materiale/prosess” lista viser ikke “tekstverdien” hvis man har valgt svenske ledetekster.

 • Fix: Kolonnebreddene på mappelista husker ikke kolonnebredder satt når lista oppdateres.

 • Fix: “Endret sign” blir feil hvis man endrer en listeverdi på en navnpost.

7.5.82 - 10.01.2022

 • Fix: PrimusWeb kan ikke lagre relasjoner mellom objekter. PrimusWin brukte annen sekvenslogikk.

 • New: PrimusWin - KulturNav logikk oppdatert og forbedret. Nå kan du stå på en post i Primus og søke mot KulturNav for så å si at din lokale post skal være den samme som KulturNav posten. Finnes på følgende lister pr nå: Navn(juridisk person), Motivemneord og Emneord.

 • New: Nye filter på “Tabell: Bilde” skjermbildet slik at det er mulig å telle antall bilder som er lagt inn innenfor et datointervall. Antallet bilder som passer i filteret vises under tabellen.

7.5.81 - 27.12.2021

 • Fix: Error: superobjektservice.publiser - Parameter ‘objid’ not found!

 • Fix: Kan ikke starte import fra strekkodeleser fra Primus.

7.5.80 - 19.12.2021

 • Fix: Primus legger ikke på filutvidelse (jpg) når hel- og katalogbilder lagres.

 • Fix: Bytte samling tar veldig lang tid.

7.5.79 - 01.12.2021

 • Fix: Fotoeksemplar lista under fotomotiv lister ut slettede objekter.

 • Fix: Ved kopiering av fotoeksemplar så blir nummer feil, det tar ikke hensyn til tidligere slettede eksemplar på aktuelt fotomotiv.

 • Fix: Det står “Gå til” på knappen i objektsøk når man legger til flere objekter i skjermbildet for registrering av bilder. Dvs når man vil knytte samme bilde til flere objekter.

 • Fix: Feilmelding når man skal velge fil for bildeimport i PrimusNett

7.5.78 - 18.11.2021

 • Fix: Kan ikke legge til relatert objekt, referanse eller referanse til fil på fotoobjekter.

7.5.77 - 01.11.2021

 • Fix: Bruker kan ikke endre størrelsen på kolonnen “Stedsnavn” i “Sted admin” skjermbildet.

 • Fix: ORA-00942 på Bonorapport hvis du har valgt å koble på objekter med rettigheter.

 • Fix: BONO rapporten gir ingen treff hvis du velger objekter fra bestemte samlinger.

7.5.76 - 26.10.2021

 • Fix: Kan ikke laste ned materialer i behandling fra KulturNav.

 • Fix: Historikkfanen på Gjenstand, Billedkunst, Design og Arkitetur skjermbildene vises ikke rett.

 • New: Forbedret skjermbilde “Tabell: Bilde”. Lagt til muligheter til å filtrere bilder basert på bildeid, fotograf, beskrivelse og mappeid. Sortering på kolonner og mulighet til å legge til rettigheter.

 • Fix: Katalograpport med store bilder viser fotograf feil hvis det velges at den skal vises under bildet.

 • Fix: Forsøker på skrive inn nytt lånenummer, men får feilmelding ved lagring.

 • New: Lagt til flere av fotoeksemplarfeltene som valgbare kolonner i søkeresultat.

 • Fix: Kan ikke legge til tilstandskoder for fotoeksemplar i admin.

7.5.75 - 30.09.2021

 • Fix: Endringer for at skjerbilder skal åpnes raskere.

7.5.74 - 10.09.2021

 • Fix: ORA-00600 feil ved kopiering av verdier fra aksesjon til objekt.

 • Fix: ORA-00942 ved oppdatering/endring av aksesjonstype.

 • Fix: XML eksport av objekter fra mappe er utvidet med felter som manglet, for eksempel fare og antall på eksemplar.

7.5.73 - 13.08.2021

 • New: Lagt til mulighet for å velge en kolonne som viser statusteksten sammen med statuskode og kommentar på objektenes status i samlingen.

 • Fix: Ved eksport av helbilder knyttet til et objekt så avviker sorteringen mellom skjermbilder og hva som skrive på disk.

7.5.72 - 23.06.2021

 • Fix: Feilmelding ved masseimport av bilder- “Feil: ORA-00001: brudd på unik skranke ….”

7.5.71 - 21.06.2021

 • Fix: Kan ikke slette Stil fra billedkunst objekter.

 • Fix. Kan ikke slette feilregistrert objekt under aksesjon.

 • Fix. Feil knyttet til løpenummer under fotoeksemplar, gir for høyt nummer.

 • Fix. Forbedret feilhåndtering på masseimport av bilder.

7.5.70 - 26.05.2021

 • Fix: Hvis det er ugyldige tilstandskoder som er koblet til en objekttype så får man ikke opp tilstandskoder ved registrering på den aktuelle objekttypen.

 • Fix: Det er ikke mulig å skrive for å søke i relasjonstypelista når man registrerer relasjoner.

 • Fix: Søk på “Nåværende plassering” gir feilmelding.

7.5.69 - 11.05.2021

 • New: Tilfeldig utvalg av objekter kan legges til i mappe.

 • Fix: Samlinger kan settes til ugyldige.

 • Fix: Oppdatering av relasjoner - begge objekter må oppdateres på DigitaltMuseum.

 • Fix: Lån, får ikke fjernet dato for tilbakelevert med “backspace” eller “delete”.

 • Fix: Søk etter kolli, bare kolli med objekter - tar ikke hensyn til kolli med slettede objekter i.

 • Fix: Søk etter kolli, bare kolli uten objekter - tar ikke hensyn til kolli med slettede objekter i.

7.5.68 - 12.04.2021

 • New: Lagt til kolonne for antall objekter i et lån i søk etter lån skjermbildet. Og kolonne for å vise antall som er tilbakelevert.

 • New: Lagt til kolonne for å vise e-post i brukerlista i admin. Brukes for kontroll på hvilke brukere som har registrert e-post adresse.

 • New: Lagt til mulighet for å importere metadata fra bilder til betegnelse på gjenstander.

 • New: Lagt til mulighet for å importere metadata fra bilder til emneord på gjenstander.

 • Fix: Katalograpporten viser ikke “Motivemneord” rett.

 • Fix: Feilmelding ved sletting av filvedlegg.

 • Fix: Utskrift av listerapport fra Aksesjon med feltene “Aksesjonid”, “Aksesjonsdato”, “Aksesjonsnr” og “Aksesjontype” vises, men blir borte.

 • Fix: “Endre mål” funksjonen endrer av og til måleenheten hvis man bare velger “Endre” og “Ok” i dialogen uten å endre noe.

 • Fix: Det er mulig å velge “Katalogisering” sine undertyper som egentlig er systemverdier, slik som endring av Antall, Museumsnummer, Samling og Registreringsnivå.

7.5.67 - 28.03.2021

 • Fix: Søk på “inngår i gruppering” gir treff på slettede grupperingsposter.

 • New: Lagt til mulighet for å skrive ut plasseringsstrekkoder med “tomme” verdier. Trenger ikke velge “rom” for å for eksempel skrive ut en reol, fag og hyllekoder.

7.5.66 - 23.03.2021

 • Fix: Rettet opp en feil i BONO rapporten.

 • New: Lagt til mulighet for å velge type datering, enten fra feltet Produksjonsdatering eller fra historisk hendelse av typen “Produksjon” eller “Fotografering”

7.5.65 - 17.03.2021

 • New: Det er lagt til en mulighet for å søke helt uten “trunkering” på stedsnavn ved registrering av steder på objekter. Det gjør det raskere å finne stedsposter som bare består av navnet på land for eksempel.

 • Fix: Feil i listerapport under aksesjon, rapporten vises i et kort øyeblikk - før den blir borte.

 • Fix: Feil i “rapport med alle felter” i aksesjon. Objekttypen vises merkelig.

7.5.64 - 10.03.2021

 • Fix: Import av fotoeksemplar - behandling fra KulturNav fungerer ikke.

 • Fix: Import av fotografnavn fra metadata ved masseimport fungerer ikke.

7.5.63 - 03.03.2021

 • Fix: Aksesjonsrapporten viser feil antall objekter hvis ett eller flere objekter har to eller flere betegnelser.

7.5.62 - 01.03.2021

 • Fix: Access Violation feil som dukker opp uten mønster, ofte i søk.

7.5.57 - 17.01.2021

 • Fix: Bonorapport - åpnes ikke.

 • Fix: Ugyldige plasseringer vises i dialog for utskrift av hyllestrekkoder.

7.5.54 - 13.01.2021

 • Fix: Søk i lånemodul begrenser ikke riktig på lånetype.

 • Fix: Forsikringsverdi vises ikke i resultatkolonne.

 • New: Bytt presisert betegnelse funksjon innført.

7.5.51 - 12.12.2020

 • Fix: Kan ikke endre eller slette rom i “romlista” på et bygningsobjekt.

7.5.50 - 09.12.2020

 • Fix: Formål kan ikke vises i søkeresultat.

 • New: Publiseringsinformasjon - feltene overskrift, ingress og tekst blir tilgjengelig på alle objekttyper.

7.5.10 - 20.06.2019

 • New: Bedre oversikt over status på utstillinger. Vises som parameter i søk.

 • New: Forbedret utlisting av filvedlegg i søkeresultat.

 • Fix: Leseruta vises ikke

 • Fix: Lister samsvarer ikke i registrering og admin.

 • Fix: Kan ikke endre status i miniregistrering.

 • Fix: Div norsk tekst i svenske databaser.

 • Fix: Endring av statuskode fra mappe viser ingen koder.

 • Fix: Feil ved opprettelse av nytt objekt og kopiering av historikk fra eksisterende.

 • Fix: For lite søkefelt - "Idnr". Knyttet til større tekststørrelse i Windows.

 • Fix: "Filreferanser" vises uten navn eller type.

 • Fix: ÆØÅ og ÅÄÖ feil ved kopiering av historikk feltet. 

7.5.8 - 24.05.2019

 • Fix: Ytterligere korrigering av skjermbilder der alle felter ikke synes.

 • Fix: Kan ikke endre fødselsdato for juridisk person.

 • Fix: Kommentarfeltet for farge er gjemt.

 • Fix: Kan ikke legge inn Teknikk på fotoeksemplar fra mappe.

 • Fix: Rapport med alle felter repeterer informasjon.

 • Fix: Feil ved masseimport av bilder.

 • Fix: Feilmelding når man endrer juridiske personer.

 • Fix: Legge til fil via metaopersajon feiler.

 • Fix: Kan ikke lese metadata.

 • Fix: Presisering av mål vises ikke i registreringsskjermbildet.

 • Fix: Felt for motivtype vises ikke.

 • Fix: Feilmelding når personpost åpnes.

 • Fix: Kan ikke lagre vedlegg uten å legge på vedleggstype.

 • Fix: Ugyldige rettigheter forsvinnner ikke fra registreringsskjermbildet.

 • Fix: BFILE-konfigurasjon

 • Fix: Feil med søkeparameter Fotografi/Fotoeksemplar. Gir ingen treff.

7.5.7 - 08.05.2019

 • Fix: Korrigert skjermbilder som ikke vises riktig hvis det brukes forstørret skrift i Windows.

7.5.3 - 03.05.2019

 • Fix: Feil kontroll av menyvalget "Se helbilde". Sjekker for strengt.

 • Fix: Listen for dokumenttyper i utlån oppdateres ikke.

 • Fix: Søk på plasseringskoder fungerer ikke.

7.5.2 - 24.04.2019

 • Fix: Skjermbilder som ikke ble vist riktig, for stort hvit felt på toppen, dekker flere felter lengre ned.