Versjonsoppdateringer - 5.9.0

5.9.0.87 - 21.02.2017

 • Fix: Det hender søk kommer opp uten samling - altså ingen samling valgt når man trykker "SØK". 

5.9.0.86 - 25.01.2017

 • New: Enkle metaoperasjoner for å legge til Fotograf i skjermbildet "Bilde" under Adminmodulen. 

5.9.0.85 - 19.01.2017

 • Fix: Søk på materiale i hierarki fungerer ikke 

5.9.0.84 - 16.12.2016

 • Fix: Kolonnen mål viser slettede mål ved utlisting av søkeresultat. Vises med '

5.9.0.83 - 30.11.2016

 • Fix: Justert høyremarg på katalograpport. 

5.9.0.82 - 29.11.2016

 • Fix: Feilmelding når man åpner digitaltmuseum fanen.

5.9.0.79 - 08.09.2016

 • Fix: Feilmelding ved sletting av Juridisk person fra admin for navnposter.

5.9.0.78 - 19.08.2016

 • Fix: Utlisting av referanser under navnsøk gir feilmelding:  "ORA-00933: SQL command not properly ended".
 • Fix: Ved registrering av materiale ligger markøren i materiale boksen, slik at man må klikke i Hoved/Bi boksen. 
 • Fix: Utstillingsmodulen, her kan man ikke skrive inn i feltet Utstillingstype slik at lista faller ned og blir valgbar. Må klikke på lista.
 • Fix: Ved endring av dato på navnposter oppdateres ikke alltid skjermbildet.
 • Fix: DigitaltMuseum oppdateres ikke etter at man har ryddet i stedsregistret.

5.9.0.77 - 05.07.2016

 • Fix: Endret logikk under masseimport av bilder. Nå vil innlesing av nye bilder stoppe hvis det dukker opp en feil ved innlesing.

5.9.0.76 - 04.07.2016

 • Fix: Mulig å lagre rapporter fra Magasinmodulen som PDF dokuemnter. 

5.9.0.75 - 01.07.2016

 • Fix: Endring av identifikasjonsnummer gir feilmelding av typen Access Violation. 

5.9.0.74 - 29.06.2016

 • Fix: Mappe "Flytt til...". Her er det nå endret slik at mappens innhold ikke lastes etter at objekter er fjernet.
 • Fix: Endret logkk rundt valg av rollekode i "Søk navn" modulen da denne i noen ytterst få brukstilfeller ikke aktiverte "OK" og "Lagre" kanppene i skjermbildet.
 • Fix: Endret logikk som forteller DigitaltMuseum at Identifikasjonsnummer eller samlingstilhørighet er endret.

5.9.0.73 - 09.06.2016

 • Ny: Metaoperasjon for fritekstfeltene produksjonshistorikk, produksjonsdatering, provenienshistorikk og proveniensdatering har fått et valg der du kan velge å overskrive eksisterende verdi.
 • Fix: Metaoperasjon for å slett kommentar fra rettigheter virker ikke. 50265
 • Fix: Typen for alternative nummer vises ikke hvis typen settes til "Ugyldig" i admin modulen. 

5.9.0.72 - 06.06.2016

 • Fix: Rettet ledetekster i skjermbildet for kollityper
 • Fix: Lagring av feil filnavn på originalfiler hvis originalfilnavnet inneholder flere underscore tegn ("_"). 49885
 • Fix: Rapport med alle felter for bygning viser ikke alle hisoriske hendelser. 44551
 • Fix: Metaoperasjon for "Fjern" - "Produksjonsdatering" viser feil antall poster som er påvirket. 49983 
 • Fix: Lagt til en oppsummeringslinje over antall objekter og antall poster i rapport med alle felter for Aksesjon

5.9.0.71 - 20.05.2016

 • Fix: Metaoperasjon - bytt "Registreringssnivå, er utvidet med flere objekttyper
 • Fix: Sortering av kolonnen YRKE i skjermbildet for søke etter navnposter sorterte feil
 • Fix: Bytt samling på aksesjon ga feilmelding 

5.9.0.70 - 11.05.2016

 • Fix: Lese oppdateringer fra KulturNav - hvis KulturNav posten har blitt "Arkivert" så skal den settes til "Ugyldig" i Primus
 • Fix: Antall objekter i en mappe i KulturNav oppdateres ikke.
 • Fix: Status på utlån oppdateres ikke hvis alle objekter leveres tilbake fra "Utlånsskjermbildet"
 • Ny: Kopier felter fra foto. Lagt til mulighet for å velge feltene "Inngår i gruppering" og "Inngår i aksesjon"
 • Fix: Rapport over frimerkebilder har feil sortering i forhold til objektposten.
 • Fix: Feilmelding ved åpning av "Velg betegnelse" skjermbildet fra søkeskjermbilder.
 • Fix: URL i referanser håndterer ikke HTTPS.
 • Fix: Flere tilpassninger av scrollbar for store skjermbilder. 

5.9.0.69 - 04.05.2016

 • Fix: Innføring av scrollbars i skjermbilder som er for store på skjermer med lav oppløsning. 

5.9.0.68 - 30.04.2016

 • Fix: Lagt til feilhåndtering for å vise personposter med mellomrom i personnavnet.
 • Fix: Feil søkeresultat ved søk på billedkunstfeltene "Beskrivende datering", "Produksjon", "Ervervelse" og "Proveniens". Ga også treff på historiske verdier. 

5.9.0.67 - 25.04.2016

 • Fix: Søk på Produksjon - billedkunst tekstfeltet gir treff i historiske verdier.

 • Fix: Rapport med bilde tar ikke hensyn til innstillingen for om kode eller navn skal vises på plasskoder. 

5.9.0.65 - 20.04.2016

 • Fix: Rom lista kommer ikke opp når man åpner skjermbildet for bygningsobjekter.

 • Fix: Museumsnummer vises ikke på alle objekter i rapport med alle felter i Aksesjon.
 • Fix: Oppdatert feltlengder i Aksesjonsmodulen - plass til mer tekst.

5.9.0.64 - 17.04.2016

 • Fix: Lagt til flere av Film/Lyd modulen sine felter for valg i søkeresultat.

 • Fix: Lagt til mulighet for å kopiere ut verdier fra IPTC og EXIF tabellene under bildeopplysninger.
 • Fix: Aksesjonsøk viser nå "Samling". Samling kan byttes på aksesjoner fra søk skjermbildet på samme måte som for objekter.
 • Fix: Direkte oppslag på personer fra KulturNav i "Velg person" dialogen viser arkiverte/ugyldige person poster.

5.9.0.63 - 14.04.2016

 • Fix: Feilmelding når man åpner en publisert utstilling.

5.9.0.62 - 13.04.2016

 • Fix: Forbedret logikk som markerer objekter for overføring til DigitaltMuseum

 • Fix: Feilmelding når man markerer en administrativ hendelse av typen midlertidig plassering der plass og beskrivelsesfeltene er tomme.
 • Fix: Kolonne for alternativt nummer mangler i eksemplar grid i Fotomini hvis du har svensk ledetekst.
 • Fix: Lagt til feltet "Motiv datering" i valgbare felt som kan vises i søkeresultat.
 • Fix: Nullstill søk - nullstiller ikke motivdatering fra og til dato.
 • Fix: Det er lagt på en begrensning i SPLITT funksjonen slik at du ikke får delt opp en publisert post uten å først avpublisere den.
 • Fix: En publisert post som får klausul vil sende en avpubliseringsmelding til DigitaltMuseum. Posten står fortsatt som publisert i Primus. Eventuell publiseringsmerke må fjernes manuelt.

5.9.0.61 - 28.03.2016

 • Fix: Feilmelding hvis du velger "Endre motivklassifikasjon" eller "Endre klassifikasjon". 47701

 • New: Ved bildeimport tar Primus nå hensyn til metadatafeltet som forteller noe om rotasjon av bildet. 47174
 • Fix: Rettet feil der objektlista under stedsøk viser navneposter som er slettet.

5.9.0.60 - 17.03.2016

 • Fix: Strekkoder for plassering blir ikke lesbare på vanlige etiketter hvis strekkoden inneholder 16 og 17 tegn. Har endret skaleringsintervaller. 47234

5.9.0.58 - 12.02.2016

 • Fix: Primusmappe har lagt seg inn i seg selv. 46201

 • Fix: Dubbelt med benämningar. 45092

5.9.0.55 & 56 & 57 - 08.02.2016

 • Fix:  Klausulert objekt viser ikke rødt Identifikasjonsnr i toppanel. 44038

 • Fix: søk knappen viser ikke i klasifikasjon dialogboks. 44653

 • Fix: For feil med å registrere Forsikring i Administrativ hendelser. 46111  
 • Fix: Feil i dato interval. 45987
 • Fix. Access violation i kulturnav person import. 46005
 • Fix: "Email": invalid identifier. 45551

5.9.0.54 - 28.01.2016

 • Fix: kulturnavnintegrasjon feil. 45878

 • Fix: dato uten date separater (01012010 blir 01.01.1012 ) rettet til (01012010  blir 01.01.2010)

5.9.0.53 - 27.01.2016

 • Fix: Slettet referanser ved hjelp av metaoperasjon. spørsmål om man ville fjerne referansen kommer gjentatt ganger

 • Fix: Utskrift av Kolli mangler kollitypen.

 • Fix: problemer ved veksling mellom mini -registrring og maxi -registrering:  PrimusWIN/PRIWIN-1090

5.9.0.52 - 15.01.2016

 • Fix:  Kolli strekkode Ekstra '0' på slutten ( for  barcodeType := bcCode93)
 • Fix:  problem med å lesse lange kolli Strekkoder med skanner


5.9.0.50 - 11.01.2016


5.9.0.49 - 08.01.2016

 • Fix:  Metaoperasjon for å fjerne referanser:  PrimusWIN/PRIWIN-985
 • Fix:  Invalid Character. Når man skriver strekkode  


5.9.0.48 - 23.12.2015

 • New: Mulighet til å vise alternative nummer sammen med identifikasjonsnummer i grupperingslista, innhold i aksesjon med flere. Administrativ innstilling for Primus under Avansert arkfanen i Globale innstillinger.
 • New: Feltet tilstand kommentar kan nå velges som eget felt i søkeresultat og mappe.
 • Fix: Match av bildefiler og museumsnummer er nå skrevet om, match logikken har blitt strengere slik at vi unngår at et bilde knyttes til feil objekt.
 • Fix: Fjern duplikater for bygningsbetegnelser fungerer ikke.
 • Fix: Feil ledetekst for gruppering i Rapport med alle felter når man har valgt svensk tekst.
 • Fix: Ingen feilmelding hvis komprimeringskatalog ikke finnes. Utvidet slik at nå får man feilmelding.
 • Fix: Svenske ledetekster. Modelnavn og Titel er rettet etter innspill fra Primusgruppen ved Kristina Berg.
 • Fix: Feil i rapport med alle felter for aksesjon hvis rapporten skrives ut fra søk og en av aksesjonene har rettighetsinformasjon registrert.
 • Fix: Statistikken viser ikke verdier for valgte tiår innenfor en tiårsperiode. Eksempel: 1970 viser 1971 som første undernode. Skulle vært 1970 - 1970
 • Fix: Avslutte et utlån der det ikke inngår objekter. Åpne tilbakeleveringsskjermbildet fra søk etter utlån. Når du da lukker dette skjermbildet så vil Primus telle opp antall objekter som ikke er tilbakelevert. Hvis dette tallet er 0 så avsluttes utlånet.


5.9.0.47 - 08.12.2015

Inneholder alle endringer fra 41 til 47

 • Fix: Fjern duplikater for betegnelser. Funksjon gjennomgått og forbedret.
 • Fix: Fjern utbrukte betegnelser. Funksjon gjennomgått og forbedret.
 • Fix: Feil tekst i skjermbildet for metaoperasjon på Status.
 • Fix: Knappen F5 setter ikke "Navn" skjermbildet i lesemodus.
 • Fix: Feilmelding ved lagring av relasjoner i "Navn" skjermbildet.
 • Fix: Forbedret feilmelding hvis bruker forsøker å endre teksten på en verdi fra en autoritetsliste.
 • Fix: Metaoperasjon for teknikk fungerer ikke.
 • Fix: Feil i Splitt funksjonen. Den kopierer ikke alle felter.
 • Fix: Excel eksport fra admin lister fungerer ikke.
 • Fix: Metaoperasjoner på referanser. Fjerne fyngerer ikke.
 • New: Lagring av navn i "Navn" skjermbildet. Vi har lagt på funksjoner som fjerner eventuelle mellomrom rundt det som legges til.
 • Fix: Kopiering av objektpost med valget for "inngår i aksesjon" krysset av så blir det noe feil i aksesjonsposten.
 • Fix: Accessviolation ved bruk av "Vise..." funksjonen i store fritekstfelter.
 • Fix: Tittel vises feil i rapport for Opptak.
 • Fix: Funksjonen "Generer like poster". Oppretter ikke alle verdier.
 • Fix: Feil tekst i skjermbildet som brukes for å koble gjenstander til grupperingsposter.
 • Fix: Objekter viser ikke midlertidig plassering som forventet.
 • Fix: Ikke konsekvent visning av grupperingsnivå i skjerbilder, gjenstandsbildet, admin bildet for betegnelser og admin bildet for presiserte betegnelser.
 • FIx: Feil ved kopiering av rettigheter.
 • Fix: Utlån under administrative hendelser viser "30.12.1899" på noen utstillinger som har til dato satt og objektet er tilbakelevert.
 • Fix: Feilmelding ved sammenslåing av klassifikasjonskoder.
 • Fix: Miniregistrering for gjenstand viser fortsatt feltet for "Dekorteknikk"
 • Fix: Feil ved massimport av bilder ved bruk av inndatafil. 
 • New: Tilstand kommentar er valgbar som eget felt i søkedialogen.
 • New: Museumshendelser kan nå splittes opp i søkeresultatet slik at du får egne kolonner for signatur, dato og tekst.


5.9.0.41 - 13.11.2015

 • Fix: Lagt tilbake JPNR nummeret i overskriften i person skjermbildet.
 • Fix: Utvidet informasjonsmengden som hentes fra KulturNav for Actor, NavalVessel og Organization.
 • Fix: Endret visning av kommentarer fra DigitaltMuseum.

5.9.0.40 - 01.11.2015

 • Fix: Søk i KulturNav fra "Registrer Namnpost" kan nå søkes med wildcard, bruk "%".
 • New: For brukere av Primus7 så kan nå e-post adresse lagres under arkfane "Primus7" i brukerdialogen.
 • Fix: Flere felter er lagt til i XML eksport

5.9.0.39 - 28.10.2015

 • New: Administratorbrukere kan bytte typen på KulturNav objekter mellom typen "sameAs" og "kopi"
 • New: Skrive ut strekkoder direkte fra Mappe skjermbildet, tilgjengelig på høyreklikk i lista og menyvalg under menyen "Mappe".
 • Fix: Søk etter kolli. Her markeres nå første kolli i trefflista, og default knapp styres etter valgt arkfane.
 • Fix: Feil knyttet til "Koble underposter til gruppering". Motivbeskrivelsen til det eksisterende objektet blir oppdatert når objektet legges til i grupperingen.

5.9.0.38 - 23.10.2015

 • Fix: Feilmelding, Access violation ved nedlasting av "NavalVessel" fra KulturNav.
 • Fix: Eksemplarer i mappe, utvidet funksjonaliteten under "kopier" funksjonen.
 • Fix: Kolonnebreddene på skjermbildet "Velg person" huskes ikke hvis man har valgt svenske ledetekster i Primus.
 • Fix: Skjermbildet "Legg inn bilde" åpnes ikke med samme størrelse som siste gang bildet ble lukket.

5.9.0.37 - 21.10.2015

 • New: Bildekomponenten som er benyttet i Primus er oppdatert til siste versjon. Der hel- og katalogbilder vises aktiveres nå fargeprofilen i bildet ved visning. Gjelder pr i dag ikke rapporter, det kommer senere.
 • Fix: Ikke mulig å legge til motivemneord selv om det er markert for det i Admin.
 • Fix: Eksport av lister fra Admin modulen gir feilmelding.
 • Fix: Utvidet antall felter som lastes ned fra KulturNav til Primus for skip (navalVessel) og personer (Actor).
 • Fix: Innskrift kan ikke lagres med bare type. Da vises ikke verdien i lista etter lagring. 

5.9.0.36 - 08.10.2015

 • New: Kopierer og oppretter nå eksemplarer fra kopierfunksjonen under metaoperasjoner i mappe. Utvidet beskrivelse under Primus dok sidene, her
 • Fix: Informasjon til bruker ved bruk av kopier funksjonen under metaoperasjoner i mappe.
 • Fix: Ved bruk av funksjonen "Fjern duplikater" kommer av og til feilmeldingen "Parameter 'ddato' not found".
 • Fix: Lag til hvit felt med info til bruker på det skjermbildet som kommer opp ved registrering av et nytt navn.
 • Fix: Nytt objektskjermbildet viser identifikasjonsnummeret til det objektet man skal kopiere fra helt feilplassert i forhold til resten av teksten.
 • Fix: Fjernet div norsk fra svenske ledetekster.
 • Fix: Rettet opp ledetekster og menyvalg som var uklare/feil i metaoperasjoner - mappe.
 • Fix: Endre motivemneord i foto, viser bare et tall i feltet der man velger det som skal endres.
 • Fix: Meldingsboks uten informasjon kommer opp hvis du forsøker å editere listeverdier fra KulturNav. Meldingsboksen har fått tekst.
 • Fix: Feilmelding ved registrering av ny navnpost hvis man velger å registrere ny navnpost fra søk etter person bildet under hendelser og arkfanen "KulturNav" er aktiv.

5.9.0.35 - 29.09.2015

 • Fix: Lista med rom i en bygning vises ikke etter at man har lukket bygningen og åpnet igjen.
 • Fix: Svenske oversettelser på Magasin modulen mangler på knappene.

5.9.0.34 - 27.09.2015

 • Fix: Skjermbilder som er ute av proposjoner etter endring av fontstørrelse.
 • Fix: Utvidet informasjon som leses ned fra KulturNav for aktører, organisasjoner og skip. Verdiene fra "entity.alternativeName" og "agent.otherName" hentes ned til Primus og lagres som alternative navn på navneposter. Felttypen "agent.otherName" har i tillegg til navn og kommentar et "kilde" felt. Denne informasjonen legges inn sammen med kommentar på de postene som har informasjon om kilde. Eksempel: Svensk fotograf; Abrahamsson, Eva. I alternativt navn på navnposten så står det da, kildeinformasjonen ligger mellom to  "[ kildeinfo ]" : "Norén, Eva - Namn som gift [ Sveriges dödsbok 1901-2013 ]".

5.9.0.33 - 23.09.2015

 • Fix: Plasseringsdialogen var ute av proposjoner, skjermbildet er hvit og strekker seg over hele skjermen.
 • Fix: Overføring av utlån med objekter til Excel tok med slettede objekter og objekter som var slettet fra utlånet.
 • Fix: Noen flere svenske tekster er rettet.
 • Fix: Ny fonttype i noen flere skjermbilder.

5.9.0.32 - 22.09.2015

 • Fix: Rettet svensk rettskriving på flere steder i programmet.
 • Ny; Vi har endret måten vi styrer "fonttype" på. I tillegg kan du som bruker påvirke bokstavstørrelsen. Vi har ikke klart å gå igjennom alle skjermbilder enda, men vi er på tur igjennom.
 • Fix: Noen har opplevd en feilmelding på beskrivelsesfanen når denne åpnes. Feilen sier at det ikke er mulig å konvertere fra Null til Boolean.

5.9.0.31 - 14.09.2015

 • Fix: Ved minimering og restore av hovedbildet i Primus så vokser hovedbildet.
 • Fix: Hvis man drar muspeker over menyvalget "Slå web publisering på" i mappe så trigges skjermbildet for publisering, dette skal ikke skje før på undermenyen.
 • Fix: Utskrift av strekkode feiler med feilmelding "Invalid character".
 • Fix: I skjermbildet for Film/Lyd har arkfanen for DigitaltMuseum helt feil overskrift.
 • Fix: For svenske databaser velges ikke riktig objekttype når du går fra Föremål registrering til avansert søk. Valgt objekttype skal følge den objekttypen som er valgt i registreringskjermbildet.
 • Fix: Fjerne dato fra "registrert fra og til" feltene under avansert søk foto og gjenstand. Hvis du navigerer innom feltene så fylles de ut, og verdien er vanskelig å slette. Fra 31 så settes ikke dato før du trykker eller skriver i feltet. Hvis du trenger å slette en verdi uten å nullstille søket helt så dobbelklikker du i feltet og trykker "Backspace" eller "Delete" på tastaturet.

5.9.0.30 - 11.09.2015

 • Fix: Rettet opp et sett manglende svenske oversettelser 
 • Fix: Rettet opp feil med at hint i admin moduler trekker fram hovedskjermbildet og legger dette foran aktiv liste.
  Hvis du opplever dette så får du aktivert det aktive vinduet ved å klikke på skjermbildet sin øverste ramme.
 • Fix: Feil med Access Violation knyttet til når man legger til filvedlegg.

5.9.0.29 - 10.09.2015

 • Ny: Primus er bygd med siste versjon av utviklingsverktøyet som Primus utvikles i.
 • Fix: Registrering av plasseringer på kolli er gått igjennom ytterligere da siste fix ikke var tilstrekkelig.
 • Fix: Masseimport av bilder feiler for objekter med museumsnummer som inneholder ":" og der man har byttet ut ":" med "_". Dette er det nå laget en test på slik at det skal fungere.
 • Fix: Lagring av navneposter fra KulturNav er rettet opp.


5.9.0.28 - 13.08.2015

 • Fix: Feil med kommentarer fra DigitaltMuseum. Vi har lagt til enda et filer som fjerner tegn som gjøre at Primus ikke klarer å vise kommentarene.
 • Fix: Kopiering av teknikk verdier gir av og til feilmedling om at overordnet nøkkel ikke finnes. Dette skjer hvis du kopierer fra et objekt med tidligere slettede verdier i teknikk.
 • Fix: Feil med søke skjermbildet du får opp når du skal finne et objekt og legge til en gruppering eller flytte et bilde til et annet objekt. Her ble ikke samling lagt til riktig i søket.
 • Fix: Feil med innlesing av kollistrekkoder under plassering.
 • Fix: Bla mellom objekter skjermbildet kan nå legges ned på oppgavelinja.

5.9.0.27 - 07.08.2015

 • Fix: AccessViolation kan opptre i søkevindu når du åpner dialogen for å finne sted eller person.
 • Ny: Har lagt til logikk slik at du kan hente ut verdi og tekst som egne kolonner for administrative hendelser av typen Kjøp og Forsikring.
 • Fix: Søk på * i fritekstfelter ga tidligere feilmelding. Vi har lagt på logikk som gjør at søket kjøres.


5.9.0.26 - 05.08.2015

 • Fix: Dato skrevet inn uten datoskilletegn tolkes feil. Eksempel; 01012015(no)/20150101(sv) vil nå tolkes som 01.01.2015(no)/2015-01-01(sv). Dette gjelder historiske datofelter.
 • Fix: Kommentarer fra DigitaltMuseum gir feilmelding hvis det er to påfølgende  linjeskift i kommentaren som hentes fra DigitaltMuseum, feil rettet opp.

5.9.0.25 - 03.08.2015

 • Fix: Feil arkfane når skjermbildet for sted åpnes.
 • Fix: Kan ikke lagre en ny administrativ hendelse hvis det er svensk datoformat.

5.9.0.24 - 30.07.2015

 • Fix: Hvis du dobbeltklikker på en person knyttet til en historisk hendelse i tre visningen under historikk så får du opp en tom hendelsesdialog.
 • Fix: Rettet opp tabrekkefølge for feltene i skjermbildet der vi registrerer tabrekkefølge.
 • Fix: Endret søk mot KulturNav slik at du kan velge hvilke navnposter du vil søke etter. Eksempel: Person, Organisasjon, Dyr, Navngitte objekt ... osv.

5.9.0.23 - 29.07.2015

 • Fix: Endret logikk som henter kommentarer fra DigitaltMuseum slik at Access Denied feilmeldingen ikke kommer for brukere som starter Primus fra en filserver og ikke lokalt.

5.9.0.17 - 29.06.2015

 • Fix: Lagt til logikk slik at databaser med spesiell formatering av hovedfelt kan legge xsl i databasen.

5.9.0.16 - 26.06.2015

 • Fix: Feil Connection is not defined.
 • Fix: Feil QueryMotivPerson: Field 'PUBLISERINGSNIVAA' not found.

5.9.0.15 - 25.06.2015

 • Ny: Statistikk funksjonen i hovedbildet er endret noe, viser blandt annet nye objekter pr år.
 • Ny: Antall objekter i en samling kan hentes ut til Excel via skjermbildet Samlinger under ADMIN. Her får du også ut oversikt over hvem som har tilgang til hvilken samling.
 • Fix: Status kode og kommentar ble ikke vist riktig for gjenstander, billedkunst, design og arkitektur objekter.
 • Fix: Søk på kolli viste ikke kollitype på nyopprettede kolli.
 • Fix: Historikk - ny hendelse gir feilmelding hvis det ikke er noen hendelser i lista.
 • Fix: Rapport med bilde viser ikke alternativ betegnelse selv om det er valgt. 


5.9.0.14 - 24.06.2015

 • Fix: Ikke mulig å slette mål, feilmelding: access violation.
 • Fix: Feil ved permanent sletting av objekt som har verdier i teknikk feltet.
 • Fix: Får opp tomt "hendelsedialog" bilde. 
 • Fix: Feil hvis en admin bruker forsøker å endre rolle på seg selv. Det er gjort slik at man nå ikke kan endre rolle på den innloggede brukeren.


5.9.0.13 - 18.06.2015

 • Ny: Bytt samling på brukere og steder. Kan nå gjøres fra "Søk person" og "Søk sted"
 • Ny: Du kan nå liste ut verdien for DiMukode i søkeresultat og fra mappe. Dimukode er den unike identifikatoren et objekt får i DigitaltMuseum.
 • Fix: Funksjonen SLETT BRUKER gjør ingen ting. Utbedret en feil.
 • Fix: Det er gjort små endringer i skjermbildet som viser bildeinformasjon, blandt annet endret ledeteksten fra "Filnavn" til "Presisering" og lagt på ReadOnly verdi på originalfil feltene. 
 • Fix: I skjermbildet for administrasjon av samlingstilgang fungerer ikke hurtigtastene for "Ctrl+A" og "Ctrl+U" fungerer ikke på samlinger under en bruker.

5.9.0.12 - 10.06.2015

 • Fix: Rettet lagring av originalt filnavn ved import av originalfiler fra masseimport.
 • Fix: Utvidet rapport til excel i skjermbildet for brukere.
 • Ny: Eksport av originalbilder fra objektsøk.
 • Fix: Feil ved bytte av samling fra søkedialoger. 

5.9.0.11 - 05.06.2015

 • Ny: Vi har lagt tl en ny arkfane i registreringsskjermbildene, den har fått overskriften "DigitaltMuseum". Arkfanen viser nå kommentarer knyttet til objektet i DigitaltMuseum. Etter hvert vil vi også samle de andre funksjonene knyttet til DigitaltMuseum under denne arkfanen.
 • Fix: Rettet opp en feil knyttet til søk på fast plassering fra magasinmodulen. Feil av typen "ORA-00904: ugyldig identifikator s.rolleid".
 • Fix: Fjernet et ugylig valg i lista som viser API versjoner for KulturNav.
 • Fix: Endret bakgrunnsfargen på arkfanene i foto skjermbildet fra grå til hvit.
 • Fix: Rapport med alle felter for fotoposter - rettet opp felter som gikk ut over høyre marg.
 • Fix: Rapport med alle felter - den låser Primus hvis man velger en bildetype og dette bildet ikke finnes i databasen for denne posten. 

5.9.0.10 - 02.06.2015

 • Fix: Rettet opp en feil knyttet til å bytte samling på objekter fra "Søk" skjermbildene.
 • Fix: Rettet opp en feil knyttet til å vise midlertidige plasseringer under Administrative hendelser.
 • Fix: Endret slik at endring av rekkefølge for "avbildede navn" markerer for at publiserte objekter må oppdateres på DigitaltMuseum.
 • Fix: Ved utskrift av strekkoder for hyllemarkering så kom i noen tilfeller strekkoden litt utenfor etiketten slik at den ikke kunne leses. Dette er rettet opp nå.