Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Dekorteknikk og teknikk slått sammen til ett felt.
  Du vil skille mellom dekorteknikk og teknikk ved å velge et attributt når du legger til en ny registrering. Dette blir på samme måte som for materialer der vi skiller mellom hoved og bi materialer. Ved oppgradering vil all informasjon i teknikkfeltet først få typen "Teknikk", mens all informasjon fra dekorteknikk feltet vil få typen "Dekorteknikk" og så overføres til teknikk feltet. Oppslagslistene for dekorteknikk og teknikk vil slås sammen.
  Nasjonalmuseet og Norsk folkemuseum jobber med å utvikle en felles oppsalgsliste for teknikk og dekorteknikk, denne lista vil bli tilgjengelig på KulturNav. 
 2. Samlinger for Navnposter og stedsposter.
  For konsoliderte museum er det kommet opp øsnker om at man skal kunne holde orden på hvilke personposter som tilhører hvilket musuem. Dette vil gi større muligheter til å holde orden på hvilke navn og steder som kommer fra hvilket omland, som igjen gjør det enklere å registere. Dette løses med samlinger på samme måte som for objekter.
  En samling kan konfigureres for om den skal inneholde objekter, navnposter og/eller stedsposter.
  Hvis det bare er en Primus samling i databasen ved oppgradering så vil denne samlingen utvides slik at alle navnposter og steder lagres i denne samlingen.
  Ved oppgradering av eksisterende databaser som har mer enn en samling så legger vi inn to nye samlinger, en stedssamling og en navnsamling og knytter stedspostene og navnpostene til denne. Alle brukere vil få skrive tilgang på disse to samlingene.
 3. SameAs og KulturNav objekter i Primus
  Vi bygger ut integrasjonen mellom Primus og KulturNav slik at du kan ha både SameAs lenker og KulturNav objekter i din lokale Primus database. Et KulturNav objekt vil overføres og vil ikke være editerbart i Primus. Et SameAs objekt i Primus vil få UUID til et objekt i KulturNav, status SameAs og da kan du legge til informasjon i Primus på dette objektet.
 4. Du kan søke direkte i KulturNav når du knytter personer til objekter.
  I dialogen der du legger inn personer kan du nå også søke direkte i KulturNav hvis du ønsker det. Velger du å registrere mot en KulturNav post så vil denne overføres til Primus og legges inn i databasen. Du velger selv om den skal legges inn som KulturNav objekt eller SameAs.
 5. Språkstyring på det som hentes fra KulturNav.
  I innstillinger for KulturNav kan du nå velge hvilket språk Primus skal hente fra KulturNav posten. Dette er en forbedring i første omgang for de museene som ønsker de nynorske verdiene fra KulturNav.


Vi arbeider nå med å oppgradere alle Primus databaser til versjon 5.9